ایرانی ها چطور تا آخر ماه پول خرج می کنند؟

به گزارش سافاری رو، تهران (پانا) - کارمندان شرکت های غیردولتی یا کارگران به طور میانگین در ماه حدود پنج میلیون و 260 هزار تومان درآمد دارند. حدود 28 درصد خانواده های ایرانی شرایط این چنینی دارند و سرپرست آن ها در یک شرکت یا کارگاه خصوصی مشغول به کار است. بخش عمده درآمد آن ها از حقوقی است که به صورت ماهانه دریافت می کنند و از درآمد پنج میلیون و 260 هزار تومان آنها، حدود چهار میلیون و 716 هزار تومان خرج هزینه های روزمره زندگی می شود.

ایرانی ها چطور تا آخر ماه پول خرج می کنند؟

به گزارش فرارو، هر خانواده ایرانی به تناسب شغل سرپرست خانوار، استراتژی متفاوتی برای دخل و خرج ماهیانه خود دارد. آن هایی که کارمند دولت هستند و به طور میانگین در ماه هشت میلیون و 800 هزار تومان درآمد دارند، یک روش برای پول خرج کردن دارند و آن هایی در مشاغل آزاد هستند، نسبت هزینه هایشان متفاوت است. امکان دارد سرپرست خانواده بازنشسته باشد یا شغل ثابتی نداشته باشد اما از راه های مختلف مثل سرمایه گذاری یا دریافت اجاره از مستاجران درآمد کسب کند. همچنین امکان دارد سرپرست خانواده کارمند یا کارگر بخش خصوصی باشد.

به گزارش فرارو، بر اساس گزارش های مرکز آمار از بودجه خانوار و با در نظر دریافت تورم 32 درصدی نسبت به سال گذشته، بررسی کرده ایم هر کدام از این خانواده ها چطور زندگی شان را می گذرانند. نتایج نشان می دهد عموما یک سوم درآمد خانواده برای خرید محصولات خوراکی خرج می شود. به طور میانگین یک چهارم به هزینه های مسکن اختصاص دارد و بقیه درآمد خانواده برای مواردی مثل حمل و نقل، پوشاک، بهداشت و درمان، تحصیل و تفریح اعضای خانواده خرج می شود.

حدود 38.7 درصد درآمد خانوارهایی با سرپرست بازنشسته برای خرید خوراکی خرج می شود

سرپرست 39 درصد خانواده ها در کشور، شغلی با درآمد ثابت ندارند. آن ها عموما بازنشسته هستند، اما در کنارشان سرمایه گذار های مختلف هم در این دسته جای می گیرند. ملاک هایی که از دریافت اجاره از مستاجرانشان درآمد کسب می کنند، از دیگر کسانی هستند که درآمد دارند، اما شغل مشخصی ندارند. آنطور که اطلاعات رسمی نشان می دهد، این دسته افراد با احتساب تورم، در حال حاضر حدود پنج میلیون و 750 هزار تومان به طور میانگین درآمد دارند که از این رقم پنج میلیون و 100 هزار تومان را خرج می کنند.

بخش عمده هزینه های چنین افرادی صرف خرج های خوراکی می شود. آن ها حدود 38.7 درصد درآمدشان یعنی حدود دو میلیون تومان را برای خرید محصولات خوراکی هزینه می کنند. بخش دوم هزینه ها مربوط به مسکن است. طوری که بازنشسته ها 23.7 درصد از درآمد خود یعنی حدود یک میلیون و 200 هزار تومان را برای تامین هزینه های مسکن اختصاص می دهند. باید توجه داشته باشید که این رقم میانگین است و طبیعتا کسانی که در خانه ملکی زندگی می کنند هزینه ای برای این بخش ندارند و در طرف مقابل کسانی که اجاره نشین هستند، شاید سهم اجاره خانه از درآمدهایشان بیشتر از این رقم باشد. حمل و نقل با تورم عجیب و غریبی که در یک سال گذشته داشته، به یکی از بخش های مهم هزینه های خانواده تبدیل شده. به گزارش فرارو، بازنشسته ها ماهانه 740 هزار تومان معادل 14 درصد از درآمد خود را برای رفت و آمد اعضای خانواده خرج می کنند. آن ها هر ماه حدود 6.6 درصد از درآمدشان را برای خرید لباس، کیف و کفش برای خودشان و اعضای خانواده کنار می گذارند که ماهانه حدود 330 هزار تومان می شود. محاسبات فرارو نشان می دهد، هزینه های بهداشت و درمان به طور متوسط سهم 2.3 درصدی از درآمد خانوار هایی دارد که سرپرستشان بازنشسته یا بدون شغل ثابت است. هزینه اینترنت، تلفن و ... که در دسته ارتباطات جای می گیرند، ماهانه یک درصد درآمد خانواده را به خود اختصاص می دهد. بازنشسته ها و افراد بدون شغل ثابت در ماه تنها می توانند شش دهم درصد از درآمدشان را برای تفریح و فعالیت های فرهنگی مثل سینما رفتن یا خرید کتاب و... هزینه کنند.

جدول درآمد و هزینه های خانوار با سرپرست بازنشسته

کارکنان بخش خصوصی چطور زندگی شان را اداره می کنند؟

خوراکی ها در مجموع سهم 30 درصدی از هزینه های خانواده یک کارمند بخش خصوصی دارد

کارمندان شرکت های غیردولتی یا کارگران به طور میانگین در ماه حدود پنج میلیون و 260 هزار تومان درآمد دارند. حدود 28 درصد خانواده های ایرانی شرایط این چنینی دارند و سرپرست آن ها در یک شرکت یا کارگاه خصوصی مشغول به کار است. بخش عمده درآمد آن ها از حقوقی است که به صورت ماهانه دریافت می کنند و از درآمد پنج میلیون و 260 هزار تومان آنها، حدود چهار میلیون و 716 هزار تومان خرج هزینه های روزمره زندگی می شود. خوراکی ها در مجموع سهم 30 درصدی از هزینه های خانواده یک کارمند بخش خصوصی دارد و ماهانه حدود یک میلیون و 400 هزار تومان خرج روی دست آن ها می گذارد. به گزارش فرارو، این کارمندان ماهانه به طور میانگین 24 درصد از درآمدشان یعنی حدود یک میلیون و 100 هزار تومان را برای مسکن هزینه می کنند. این هزینه می تواند اجاره بها یا قسط وام مسکن باشد. رفت و آمد چنین خانواده ای مثل هزینه های تاکسی یا حتی بنزین، ماهانه حدود 580 هزار تومان معادل 12 درصد درآمد خانواده را به خود اختصاص می دهد. بررسی ها نشان می دهد این خانواده ها نسبت به دیگران، بخش بزرگتری از درآمد خود را برای خرید لباس کنار می گذارند. طوری که 8.3 درصد از درآمد خانواده یعنی حدود 400 هزار تومان صرف خرید پوشاک و کفش می شود.

سهم بهداشت و درمان هم در این نوع خانواده ها بیشتر از دیگران است و به 3.4 درصد می رسد. بهداشت و درمان شامل هزینه های درمانگاه، بیمارستان، دارو، محصولات بهداشتی و حتی حق بیمه درمان می شود. چنین افرادی هر ماه دو درصد از درآمدشان را برای خرید بسته اینترنت و پرداخت قبض تلفن و ... خرج می کنند. کارکنان بخش خصوصی ماهانه 1.7 درصد از حقوقشان را برای تحصیل فرزندان اختصاص می دهد. باید توجه داشته باشید که این رقم میانگین است و طبیعتا کسانی که فرزند دانش آموز ندارند، این هزینه کمتر و برای کسانی که فرزندشان در مدارس غیردولتی تحصیل می کند، این هزینه می تواند بیشتر باشد. در مجموع به طور میانگین کارمندان بخش خصوصی در ماه حدود شش دهم درصد از درآمدشان را برای فعالیت های فرهنگی مثل خرید کتاب و تماشای فیلم و تفریح خرج می کنند.

جدول درآمد و هزینه های خانوار با سرپرست کارگر یا کارمند بخش خصوصی

مشاغل آزاد چطور زندگی شان را اداره می کنند؟

21 درصد سرپرست خانواده ها شغل آزاد دارند

21 درصد سرپرست خانواده ها شغل آزاد دارند. آن ها خودشان کارفرمای خودشان هستند و سر ماه منتظر دریافت حقوق از کسی نیستند. مجموع درآمد ماهانه این خانواده ها به طور میانگین حدود پنج میلیون و 660 هزار تومان است که از این رقم حدود چهار میلیون و 830 هزار تومان در همان ماه خرج می شود. آن هایی که مشاغل آزاد دارند، در ماه 32 درصد درآمدشان را برای خورد و خوراک خانواده هزینه می کنند که رقم آن ماهانه به طور میانگین حدود یک میلیون و 550 هزار تومان است. چنین خانواده ای در ماه 26 درصد درآمد خود یعنی رقمی حدود یک میلیون و 260 هزار تومان را برای مسکن هزینه می کند.

این رقم به طور میانگین محاسبه شده و طبیعتا کسانی که صاحبخانه هستند، هزینه بخش مسکن آن ها نزدیک به صفر است. در بین هزینه های مختلف خانواده، 11 درصد یعنی رقمی حدود ماهانه 530 هزار تومان برای رفت و آمد هزینه می شود که شامل هزینه هایی مثل نگهداری خودرو، کرایه تاکسی و بنزین و ... است. کسانی که شغل آزاد دارند، ماهانه حدود 8.6 درصد درآمد خود را برای خرید لباس کنار می گذارند. این رقم ماهانه حدود 410 هزار تومان است. کسانی که شغل آزاد دارند، سهم بیشتری از درآمد خود را نسبت به دیگر خانواده ها به خرید پوشاک از جمله لباس، کیف و کفش و ... اختصاص می دهند. از جمله دیگر هزینه های این خانواده ها می توان به هزینه تلفن و اینترنت و ... اشاره کرد که در بخش ارتباطات دسته بندی می شوند.

این بخش سهم 2.1 درصدی از درآمد های خانواده دارد و ماهانه حدود 100 هزار تومان خرج روی دستشان می گذارد. شاغلانی که خودشان کارفرمای خودشان هستند، هر ماه به طور میانگین 1.7 درصد از درآمدشان را به تحصیل فرزندان اختصاص می دهند. طبیعتا این رقم برای کسانی که فرزند دانش آموز ندارند، کمتر خواهد بود. مشاغل آزاد در ماه شش دهم درصد از درآمدشان را به تفریح و فرهنگ خانواده اختصاص می دهند که یکی از کوچک ترین بخش های هزینه خانواده است.

جدول درآمد و هزینه های خانوار با سرپرست مشاغل آزاد

کارمندان دولت چطور زندگی شان را اداره می کنند؟

هزینه های خانواده هایی که سرپرستشان کارمند دولت است، تفاوت زیادی با دیگر خانواده ها دارد

به گزارش فرارو، آن هایی که از دولت حقوق می گیرند، چه کارمندان و چه مدیران، به طور میانگین در ماه حدود هشت میلیون و 840 هزار تومان درآمد دارند که بخشی از آن حقوق ماهانه است. کارمندان دولت از این رقم حدود هفت میلیون و 720 هزار تومان را خرج می کنند. لیست هزینه های خانواده هایی که سرپرستشان کارمند دولت است، تفاوت زیادی با دیگر خانواده ها دارد. طوری که سهم خوراکی ها و مسکن در فهرست هزینه کارمندان دولت کمتر است. چراکه هزینه خورد و خوراک چنین خانواده هایی، بخش کمتری از هزینه هایشان را شامل می شود و همچنین آن ها کمتر از بقیه خانواده ها مجبور به پرداخت اجاره بها و هزینه های مسکن هستند. در عوض دیگر بخش ها مثل حمل و نقل و پوشاک، سهم بیشتری از هزینه های کارمندان دولت دارد. در این فهرست خوراکی ها سهم 28 درصدی دارند.

حقوق بگیران دولت ماهانه حدود دو میلیون و 170 هزار تومان خوراکی می خرند. مسکن هم سهم 20 درصدی را به خود اختصاص می دهد که رقم آن به طور میانگین یک میلیون و 550 هزار تومان است. هزینه رفت و آمد این خانواده ها بیشتر از بقیه است. کارمندان دولت ماهانه 14.5 درصد درآمدشان یعنی حدود یک میلیون و 120 هزار تومان برای حمل و نقل هزینه می کنند. سهم پوشاک از فهرست هزینه های این خانواده ها به طور میانگین 8.4 درصد است که رقم آن به حدود 650 هزار تومان در ماه می رسد. این پول هر ماه صرف خرید لباس، کیف و کفش و ... می شود. چنین خانواده ای ماهانه 3.3 درصد درآمد خود را برای هزینه های بیمارستان، دارو، بیمه درمانی و خرید محصولات بهداشتی خرج می کند. به گزارش فرارو، دو درصد از درآمد کارمندان دولت خرج ارتباطات مثل تلفن، اینترنت و ... می شود. سرپرستان این خانواده ها نسبت به دیگر مشاغل، بیشترین بودجه را برای تحصیل فرزندشان کنار می گذارند. آن ها ماهانه 2.4 درصد از درآمدشان را به بحث تحصیل و آموزش اختصاص می دهند که رقم آن ماهانه حدود 190 هزار تومان و بیش از دو برابر میانگین کل خانواده ها است. تفریح و فعالیت های فرهنگی مثل خرید کتاب و رفتن به سینما سهم هفت دهم درصدی از درآمد حقوق بگیران دولت دارد.

منبع: خبرگزاری پانا
انتشار: 12 فروردین 1400 بروزرسانی: 12 فروردین 1400 گردآورنده: safariro.ir شناسه مطلب: 1644

به "ایرانی ها چطور تا آخر ماه پول خرج می کنند؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "ایرانی ها چطور تا آخر ماه پول خرج می کنند؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید